Μενού

ΒΕΤΟ

Είναι η αρνησικυρία , η άρνηση που ακυρώνει ή εμποδίζει προσωρινά ή παραπέμπει σε νέα συζήτηση την εφαρμογή αποφάσεων ή νόμων ενός συλλογικού οργάνου .


Αφήστε μια απάντηση