Μενού

ΒΙΤΑΛΙΣΜΟΣ

Σύνολο φιλοσοφικών θεωριών σύμφωνα με τις οποίες τα αίτια της εξέλιξης της ζωής και της δράσης δεν ανάγονται σε φυσικοχημικές διαδικασίες ,δεν μπορούν να διακριθούν από την επιστημονική έρευνα και ανάλυση , αλλά αντιθέτως βρίσκονται μέσα στους ζωντανούς οργανισμούς … Τα αίτια παίρνουν τη μορφή <<μιας δημιουργικής δύναμης>>, <<της ορμής προς τη μορφή>> …..


Αφήστε μια απάντηση