Μενού

ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ

Μπορούμε να θεωρήσουμε ως χάσμα γενεών τη διαμορφωμένη κατάσταση στην οποία παρατηρείται ένα αδιέξοδο στις σχέσεις νέων και “ώριμων ” , ένα κενό επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων , ένα καθεστώς αμοιβαίας αντιπαλότητας και καχυποψίας που αναιρεί κάθε προσπάθεια προσέγγισης και κατανόησης των μεν από τους δε .


Αφήστε μια απάντηση