Μενού

Ζαμανφουτισμός

Η αδιαφορία του ανθρώπου για το καθετί.(γαλλισμός , που καθιερώθηκε αναλλοίωτος και στην ελληνική γλώσσα).


Αφήστε μια απάντηση