Μενού

Ζητακισμός

Διαταραχή του λόγου, κατά την οποία ο ομιλητής δεν μπορεί να προφέρει καλά το Ζ ή και άλλα σύμφωνα , τα οποία αποτελούν σύμπλεγμα με το Ζ.


Αφήστε μια απάντηση