Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Εγκυκλοπαιδικά (Σελίδα 3)

Εγκυκλοπαιδικά

Κατηγορίες με εγκυκλοπαιδικές καταχωρήσεις για επιστημονικούς νόμους, επιστημονικές θεωρίες και ορισμούς, αινίγματα, μονάδες μέτρησης, χημικά στοιχεία και ότι άλλο χρειάζεστε για να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας σε όλους τους τομείς.

Πασιφισμός

Το σύνολο των θεωριών ή ενεργειών, με τις οποίες επιζητείται η κατάργηση του πολέμου και η επικράτηση διαρκούς ειρήνης. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά λίγα χρόνια πριν από τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο, προκειμένου να εκφράσει τις ειρηνιστικές τάσεις, για να …

Συνέχεια »

Παντερναλισμός

Δόγμα που επικράτησε κυρίως κατά το 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ού, σύμφωνα με το οποίο ο προϊστάμενος ιδρύματος, υπηρεσίας, επιχείρησης κτλ. πρέπει να ασκεί εποπτεία στους υφισταμένους του και να αποφασίζει κατά την κρίση αγαθού ανδρός, ως να …

Συνέχεια »

Πειθιατισμός

Παθολογική κατάσταση, που εκδηλώνεται με ποικιλία διαταραχών, σε ορισμένα άτομα υστερικά κυρίως και μονομανιακά. Ο πειθιατισμός και η υστερία απομιμμούνται όλες τις νευροψυχικές ανωμαλίες και διαταραχές και μάλιστα τη νευρασθένεια, όλες τις μορφές των παραλύσεων, σπασμωδιών, όλες τις ψυχώσεις, τα …

Συνέχεια »

Οντολογισμός

Η μεταφυσική δοξασία κατά την οποία η άμεση και απευθείας γνώση του Θεού είναι φυσική στον άνθρωπο. Πρώτος διατύπωσε τη θεωρία αυτήν ο Τζιομπέρτι, που άντλησε τις απόψεις του από το Μαλμπράνς και τους Πλατωνικούς. Στη συνέχεια, ο οντολογισμός διαδόθηκε …

Συνέχεια »

Οπισθογενειισμός

Δυσμορφία του προσώπου, που δημιουργείται από το γένι, το οποίο φύεται πίσω από το κανονικό όριο και δημιουργεί έτσι εικόνα πτηνομορφίας. Για την επανόρθωση του οπισθογενειισμού εφαρμόζεται μεταμόσχευση του πλευρικού χόνδρου.

Συνέχεια »

Παιδισμός ή Παιδομορφισμός

Δυσπλασία, που χαρακτηρίζεται από τη διατήρηση στα ενήλικα άτομα φυσικών και ψυχικών χαρακτηριστικών της παιδικής ηλικίας. Εκείνος που πάσχει από παιδισμό έχει μικρό όπως του παιδιού ανάστημα, αλλά και η γενική όψη του σώματος του είναι όμοια με την παιδική. …

Συνέχεια »

Παμψυχισμός ή Παμψυχιαρχία

Φιλοσοφική θεωρία, κατά την οποία όλα είναι έμψυχα. Κάθε ύλη δεν έχει μόνο ζωή, αλλά και ψυχή και κάθε υλικό γεγονός φανερώνει κάποιο ψυχικό γεγονό. Παμψυχιστές ήταν οι αρχαίοι Ίωνες φιλόσοφοι, ιδιαίτερα ο Θαλής, από τους μεταγενέστερους δε ο Λάιμπνιτς, …

Συνέχεια »

Οθωμανισμός

Εθνικιστικό δόγμα ορισμένων Τούρκων πολιτικών, που είχε ως σκοπό τον αναγκαστικό εκτουρκισμό των μη τουρκικών λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με το δόγμα αυτό, όλες οι εθνότητες της αυτοκρατορίας ανακηρύχτηκαν σε ενιαίο οθωμανικό έθνος. Ο οθωμανισμός εμαφανίστηκε στο τέλος του …

Συνέχεια »

Οικονομισμός

Ιδεολογική και πολιτική κίνηση, που διαμορφώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα στους κόλπους του Ρωσικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, σε αντίθεση προς τον επαναστατικό μαρξισμό. Κατά τους θεωρητικούς του οικονομισμού, η εργατική τάξη έπρεπε να διεξάγει μόνο οικονομικούς αγώνες και όχι πολιτικούς.

Συνέχεια »

Οικοσιτισμός

Ο όρος προσδιορίζει μια κοινωνκή σχέση μεταξύ ανθρώπων και ζώων, κατά την οποία ο άνθρωπος καθυποτάσσει ορισμένα είδη ζώων, τα ανατρέφει στην αιχμαλωσία και τα κάνει να εξαρτώνται από αυτόν. Οικοσιτισμός, λοιπόν είναι και η φροντίδα του ανθρώπου προς τα …

Συνέχεια »

Οιωνισμός

Η οιωνοσκοπία, το να προλέγει κανείς το μέλλον με την παρατήρηση της πτήσης και της κραυγής των πουλιών. Γενικά η προφητεία, η προαίσθηση. Η λέξη προέρχεται από το όνομα του σαρκοφάγου πτηνού αιωνός, που οι αρχαίοι μάντευαν το μέλλον από την …

Συνέχεια »

Ολισμός

Θεωρία που διατυπώθηκε απο το Νοτιοαφρικανό στρατηγό Γιαν Σματς το 1926, σύμφωνα με την οποία το Σύμπαν έχει την τάση να δημιουργεί μονάδες συνεχώς πολυπλοκότερες, όπως η αδρανής ύλη, η ζώσα ύλη, η ζώσα και λογική ύλη. Ο ολισμός αποκρούει …

Συνέχεια »

Ολομορφισμός ή Ολομορφία

Όρος της κρυσταλλογραφίας, κατά την οποία το κρυσταλλογραφικό σώμα εμφανίζει όλες τις κρυσταλλικές έδρες, που επιβάλονται απο τη συμμετρία του συστήματος στο οποίο ανήκει. Ολοεδρία, για παράδειγμα, εχουμε στο κυβικό σύστημα, όταν ο κρύσταλλος είναι οκταεδρικός.

Συνέχεια »

Ομογαμετισμός

Το φαινόμενο, κατά το οποίο κάθε φύλο ατόμου παράγει μια κατηγορία γαμετών, όλων όμοιων μεταξύ τους. Στον άνθρωπο, η γυναίκα παράγει ωάρια, που φέρουν το ίδιο φυλετικό χρωμόσωμα Χ, ενώ τα σπερματοζωάρια  του άνδρα ανήκουν σε δύο τύπους, από τους …

Συνέχεια »

Ομφαλοψυχισμός

Με τον όρο αυτόν ονόμαζαν τη διδασκαλία των Ησυχαστών οι αντίπαλοι τους, καθώς και την ψυχολογική κατάσταση της έκστασης στην οποία βρίσκονταν, με την εντατική προσήλωση του βλέμματος στον ομφαλό τους. Από παραίσθηση φαντάζονταν ότι έβλεπαν φως, στο οποίο απέδιδαν …

Συνέχεια »

Ονειρισμός ή Ονειρικό παραλήρημα

Αυτόματη ψυχική δραστηριότητα, που αποτελείται βασικά από ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις. Είναι νευρικό παραλήρημα, μοιάζει με το όνειρο και παρατηρείται συνήθως στις περιπτώσεις κάμψης της συνείδησης. Συνήθως, το παραλήρημα αυτό είναι ασυνάρτητο και ακατανόητο και έχει σαν περιεχόμενο γεγονότα του καθημερινού …

Συνέχεια »