Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Εγκυκλοπαιδικά (Σελίδα 50)

Εγκυκλοπαιδικά

Κατηγορίες με εγκυκλοπαιδικές καταχωρήσεις για επιστημονικούς νόμους, επιστημονικές θεωρίες και ορισμούς, αινίγματα, μονάδες μέτρησης, χημικά στοιχεία και ότι άλλο χρειάζεστε για να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας σε όλους τους τομείς.

ΕΛΓΙΝΙΣΜΟΣ

Μορφή βανδαλισμού , που αποσκοπεί στην απόσταση έργων τέχνης ή μνημείων και την ιδιοποίηση δημοσίων ή ιδιωτικών συλλογών ( από το όνομα του Θωμά Μπρους Ελγίνου , κόμητα του Έλγιν ).

Συνέχεια »

ΕΛΙΚΙΣΜΟΣ

Στην βιολογία είδος τροπισμού , που παρατηρείται σε ορισμένα μαλάκια και περιαλλόβλαστα φυτά . Κατά τον ελικισμό ορισμένα στοιχεία του οργανικού προσανατολίζονται με τέτοιο τρόπο , ώστε το σώμα να παίρνει ελικοειδή ή σπειροειδή μορφή .

Συνέχεια »

ΕΛΛΕΒΟΡΙΣΜΟΣ

Η δηλητηρίαση από το φυτό ( βότανο ) ελλέβορο , που έχει τοξικές ιδιότητες και το χρησιμοποιούσαν από την αρχαιότητα ακόμη για τη θεραπεία της μανίας , της παραφροσύνης , της επιληψίας κλπ.

Συνέχεια »

ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΣ

Η εκκόκκιση . Ο αποχωρισμός του σπόρου από το φλοιό που τον περιβάλλει . Στην κλωστοβιομηχανία είναι η απαλλαγή των φυτικών κλωστικών υλών από τα προσκολλημένα σ΄αυτές σπέρματα . Ο εκκοκκισμός με τη μορφή αυτή γίνεται στο βαμβάκι , το …

Συνέχεια »

ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ

Η ενέργεια και το αποτέλεσμα του εκμηδενίζω , ο αφανισμός , ο εξαφανισμός . Η μετάβαση από την ύπαρξη στην ανυπαρξία . Στην εκκλησιαστική Ιστορία είναι η θεωρία των αιρετικών της Β. Αμερικής , σύμφωνα με την οποία οι ψυχές …

Συνέχεια »

ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΣ

Η αφαίρεση βράχων για την ισοπέδωση ενός χώρου , την εσκαφή θεμελίων , την κατασκευή μιας διώρυγας , την εκβάθυνση ενός ποταμού , τη διάνοιξη στοών στα ορυχεία κλπ.

Συνέχεια »

ΕΚΓΑΛΛΙΣΜΟΣ

Η μεταβολή πράγματος σε γαλλικό , ή ατόμου σε Γάλλο . Για κείμενο , η μίμηση του τυπικού της γαλλικής γλώσσας , αναφορικά μετο γραμματικό και το φθογγικό τύπο αυτής .

Συνέχεια »

ΕΚΔΡΟΜΙΣΜΟΣ

Κίνηση σχετική με τη δημιουργία ομαδικών εξορμήσεων στο ύπαιθρο . Στην Ελλάδα ο εκδρομισμός άρχισε στο τέλος του 19ου αιώνα και αναπτύχθηκε περισσότερο στο διάστημα του μεσοπολέμου και κατά την τελευταία δεκαετία .

Συνέχεια »