Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Εγκυκλοπαιδικά (Σελίδα 80)

Εγκυκλοπαιδικά

Κατηγορίες με εγκυκλοπαιδικές καταχωρήσεις για επιστημονικούς νόμους, επιστημονικές θεωρίες και ορισμούς, αινίγματα, μονάδες μέτρησης, χημικά στοιχεία και ότι άλλο χρειάζεστε για να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας σε όλους τους τομείς.

ΩΦΕΛΙΣΜΟΣ

Φιλοσοφική θεωρία που υποστηρίζει ότι η εξυπηρέτηση του συμφέροντος αποτελεί τη βάση της ανθρώπινης συμπεριφοράς . .. Ηθική θεωρία της αγγλοσαξονικής παραδοσιακής φιλοσοφίας που προσπαθεί να εξηγήσει ,γιατί μια πράξη είναι σωστή ή εσφαλμένη .

Συνέχεια »

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

Ονομάζεται η ποσότητα των εμπορευμάτων και ο όγκος των υπηρεσιών που είναι δυνατό να αντικατασταθούν από μια καθορισμένη μονάδα χρήματος ( δραχμή , ευρώ , δολάριο .. ) . Η αγοραστική δύναμη ή ικανότητα του χρήματος εξαρτάται άμεσα από τις …

Συνέχεια »

ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ

Είναι η απαγόρευση της σεξουαλικής επαφής σε πρόσωπα που συνδέονται με ορισμένους συγγενικούς δεσμούς . Αφορά κυρίως πρόσωπα που συνδέονται με στενούς δεσμούς αιματοσυγγένειας ( γονείς , παιδιά , αδέλφια .. ) .

Συνέχεια »

ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ

Γυναικείο κίνημα που αποβλέπει στη χειραφέτηση της γυναίκας .. Κοινωνικό κίνημα με αγωνιστικό χαραχτήρα που αποβλέπει στην απελευθέρωση των γυναικών από την ανδρική κυριαρχία και την εξίσωσή τους με αυτούς ..

Συνέχεια »

ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΜΟΣ

1 . ‘Ενωση ανεξαρτήτων και ισότιμων πολιτειών σε ομοσπονδία με σκοπό την ισχυροποίηση και την καλύτερη προαγωγή των συμφερόντων … 2 . Τάση που αποβλέπει στη δημιουργία μεγαλύτερων πολιτειακών οργανισμών , ομοσπονδιών , όχι μόνο σε εθνικά αλλά και σε …

Συνέχεια »

ΦΕΟΥΔΑΛΙΣΜΟΣ

Μορφή κοινωνικοοικονομικού συστήματος που κυριάρχησε στη διάρκεια του Μεσαίωνα και χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του φέουδου ( ή τιμαρίου ) ως παραγωγικής και ως εξουσιαστικής βάσης ..

Συνέχεια »

ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ

Μπορούμε να θεωρήσουμε ως χάσμα γενεών τη διαμορφωμένη κατάσταση στην οποία παρατηρείται ένα αδιέξοδο στις σχέσεις νέων και “ώριμων ” , ένα κενό επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων , ένα καθεστώς αμοιβαίας αντιπαλότητας και καχυποψίας που αναιρεί κάθε προσπάθεια προσέγγισης και …

Συνέχεια »

ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ

Είναι η πίστη στη μαγική ή στην υπερφυσική αξία των άψυχων αντικειμένων , η ειδωλολατρία .. Ο όρος χρησιμοποιείται και από τη σύγχρονη ψυχιατρική για να εκφράσει το φαινόμενο της σεξουαλικής διαστροφής που δημιουργείται από τον ερεθισμό που αισθάνεται κάποιος …

Συνέχεια »