Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Εγκυκλοπαιδικά (Σελίδα 84)

Εγκυκλοπαιδικά

Κατηγορίες με εγκυκλοπαιδικές καταχωρήσεις για επιστημονικούς νόμους, επιστημονικές θεωρίες και ορισμούς, αινίγματα, μονάδες μέτρησης, χημικά στοιχεία και ότι άλλο χρειάζεστε για να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας σε όλους τους τομείς.

ΥΛΙΣΜΟΣ

Φιλοσοφική αντίληψη σύμφωνα με την οποία η ύλη είναι η αρχή του κόσμου , ο γεννήτορας των πάντων , ενώ το πνεύμα ή η συνείδηση είναι παράγωγά της .

Συνέχεια »

ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΣ

α) Φιλοσοφική θεωρία που αρνείται ότι η φιλοσοφία είναι αντικειμενική και θεωρητική επιστήμη και παραδέχεται ότι είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την ανθρώπινη ύπαρξη . β) Φιλοσοφική θεωρία που θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της όχι πράγματα , ιδέες ή έννοιες …

Συνέχεια »

ΥΠΕΡΑΞΙΑ

Είναι η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στην αξία ( διατίμηση ) ενός οικονομικού αγαθού και στην αξία ( αμοιβή ) της εργασίας που είναι απαραίτητη για την παραγωγή του . Ο ΌΡΟς ΥΠΕΡΑΞΊΑ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΌ ΤΗς ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΉς ΦΙΛΟΣΟΦΊΑς

Συνέχεια »

ΥΠΟΔΟΜΗ & ΥΠΕΡΔΟΜΗ

Μαρξιστικοί όροι που αναφέρονται στην υλική βάση και στο χώρο των ιδεών ή του πολιτισμού αντίστοιχα . Η υποδομή , που αναφέρεται στις παραγωγικές σχέσεις , στις παραγωγικές δυνάμεις , στον τρόπο παραγωγής , διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την υπερδομή …

Συνέχεια »

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΣΜΟΣ

Φιλοσοφική θεωρία σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχουν αρχές με γενικό ή απόλυτο κύρος , αλλά ο καθένας προσεγγίζει τον κόσμο διαφορετικά σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και πεποιθήσεις .

Συνέχεια »

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ

Ο υποβιβασμός της αξίας κάποιου πράγματος …. η περιφρόνηση της προσωπικότητας των άλλων . Ως οικονομικός όρος η υποτίμηση εκφράζει τη μείωση της αξίας ενός νομίσματος σε σχέση με τα άλλα .

Συνέχεια »

ΤΑΜΠΟΥ

Αντικείμενο ή πράξη ή μορφή συμπεριφοράς που απαγορεύεται κανείς να προσεγγίσει ή να μεταχειριστεί … Σύμφωνα με τον Βουντ ; ” Είναι κάθε απαγόρευση , επιβαλλόμενη από τη χρήση και το έθιμο ή διατυπωμένη μέσα σε νόμους , να αγγίξουμε …

Συνέχεια »

ΥΦΕΣΗ

Η κάμψη που εκδηλώνεται σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας ή και σε φυσικά φαινόμενα , ύστερα από μία περίοδο έξαρσης και έντασης . Η ύφεση είναι πολυσήμαντος όρος .. Στην οικονομία σημαίνει την περίοδο οικονομικής κρίσης που εκδηλώνεται με …

Συνέχεια »

ΤΕΛΟΛΟΓΙΑ ( ΤΕΛΕΟΛΟΓΙΑ )

Φιλοσοφική αντίληψη σύμφωνα με την οποία τα γεγονότα και τα φαινόμενα διέπονται από τους σκοπούς τους ή έχουν ορισμένους σκοπούς . Οι σκοποί αυτοί μπορούν να καθορίζονται από το Θεό ή να είναι εσωτερικές αιτίες της φύσης …

Συνέχεια »

ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΑ

1 . Είναι η συστηματική προσπάθεια εκμετάλλευσης των τεχνικών δυνατοτήτων . 2 . Πολιτικοκοινωνική θεωρία σύμφωνα με την οποία τα πάντα σ’ ένα κράτος πρέπει να καθορίζονται με βάση τις αρχές του επιστημονικού και τεχνικού ορθολογισμού .

Συνέχεια »

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ

Είναι ο ξεχωριστός τρόπος έκφρασης που χαρακτηρίζει το έργο ενός καλλιτέχνη ή τους εκπροσώπους μιας λογοτεχνικής ή καλλιτεχνικής σχολής . Ο κλασικισμός , ο ρομαντισμός , ο συμβολισμός , ο νατουραλισμός , ο σουρεαλισμός αποτελούν λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές σχολές ή …

Συνέχεια »

ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Συλλογισμός είναι η διατύπωση κρίσεων που στηρίζονται σε άλλες κρίσεις ή άλλες γνωστές σχέσεις οι οποίες συνδέονται με βάση τη λογική τους συνάφεια . Ετυμολογικά η λέξη προέρχεται από το ρήμα συλλογίζομαι που σημαίνει σκέπτομαι, κάνω συλλογισμούς .

Συνέχεια »

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

Συμβολισμός η χρησιμοποίηση συμβόλων για την έκφραση ιδεών, συναισθημάτων και γενικότερα για την έκφραση του εσωτερικού κόσμου των ανθρώπων . Ετυμολογικά η λέξη προέρχεται από το ρήμα συμβολίζω που σημαίνει εκφράζω, παρουσιάζω κάτι με σύμβολο . Η λέξη συμβολισμός εμφανίζεται …

Συνέχεια »