Μενού

10. Ne NEON ΝΕΟΝ 1898 (δ)

Το όνομα αυτό έδωσε ο Ramsay, όταν ανακάλυψε ένα νέο αέριο (μετά το αργό) στον ατμοσφαιρικό αέρα.


Αφήστε μια απάντηση