Μενού

2. He HELIUM ΗΛΙΟ 1868 (β)

Από το όνομα του ήλιου, γιατί εκεί επισημάνθηκε με φασματοσκοπική μέθοδο για πρώτη φορά.


Αφήστε μια απάντηση