Μενού

26. Fe IRON ΣΙΔΗΡΟΣ Π. Χ. (ζ)

Το σύμβολό του προέρχεται από τη λατινική του ονομασία ferrum.


Αφήστε μια απάντηση