Μενού

87. Fr FRANCIUM ΦΡΑΝΚΙΟ 1939 (β)

Από το όνομα της Γαλλίας (France), πατρίδας της M. Perey (που υπήρξε κάποτε βοηθός της M. Curie), και η οποία ανακάλυψε το στοιχείο.


Αφήστε μια απάντηση