Μενού

95. Am AMERICIUM ΑΜΕΡΙΚΙΟ 1944 (β)

Από το όνομα της Αμερικής, κατ’αναλογία με το αντίστοιχο (ως προς τη θέση του στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων) στοιχείο των λανθανιδών, το οποίο είχε ονομασθεί ευρώπιο.


Αφήστε μια απάντηση