Μενού

Alt Text (Alternative Text)

Το περιγραφικό κείμενο το οποίο εμφανίζεται όταν μετακινούμε το mouse pointer πάνω από κάποια εικόνα ή μία διαφήμιση στο Web. π.χ. Alt Text είναι η περιγραφή “Click Here” που συνήθως εμφανίζεται όταν μετακινείται το mouse επάνω από ένα Banner. Το Alt Text εμφανίζεται επίσης στη θέση ενός Banner πριν αυτό εμφανιστεί.


Αφήστε μια απάντηση