Μενού

Animated GIF

Ειδική διάταξη εικόνων οι οποίες τοποθετούμενες διαδοχικά υπό μορφή δακτυλικού σινεμά δίνουν την ψευδαίσθηση της κίνησης (animation). Τα κινούμενα banners και buttons τις περισσότερες φορές έχουν αυτή την μορφή αρχείου (.gif)


Αφήστε μια απάντηση