Μενού

Applet(s)

Μικρά προγράματα τα οποία έχουν φτιαχτεί με την γλώσσα Java και εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες σε ένα Web Site. Applets για παράδειγμα χρησιμοποιούνται για εφέ στο menu επιλογών ενός Site. Τα Java Applets τις περισσότερες φορές εκτελούνται χωρίς την έγκριση του χρήστη.


Αφήστε μια απάντηση