Μενού

ATM (ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE)

Τεχνολογία που επιτρέπει τη γρήγορη μεταφορά δεδομένων από διαφορετικές πηγές (Voice, Audio, Video) κάνοντας χρήση ενός συγκεκριμένου δικτυακού μέσου.


Αφήστε μια απάντηση