Μενού

Gray spam

Είναι εκείνη η κατηγορία των email , των spam email , όπου ο αποστολέας πιστεύει – εκτιμά ότι ο παραλήπτης του ΙΣΩΣ ενδιαφέρεται για το μήνυμα που αποστέλλεται , asxeta εάν δεν έχει τη εκ των προτέρων συγκατάθεση του για την αποστολή του email . Είναι δηλαδή μία ήπια μορφή spam email … ίσως ηθικά αποδεκτή … ίσως …


Αφήστε μια απάντηση