Μενού

IP address

IP address(Internet Protocol address) . Μια ακολουθία αριθμών που χαρακτηρίζει κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με το Διαδίκτυο . Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Internet. Η κωδική διεύθυνση ενός υπολογιστή που είναι μέρος (κόμβος) του Internet. Αποτελείται από 4 αριθμούς 1-3 ψηφίων που χωρίζονται από τελείες. (ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ) .
Εχουμε δύο υποκατηγορίες : Δυναμικές (dynamic) Ip και στατικές (static) Ip . Οι δυναμικές Ip διευθύνσεις ισχύουν για όση ώρα το αντίστοιχο pc είναι συνδεδεμένο στο internet , όταν αποσυνδεθεί και ξανασυνδεθεί θα αλλάξει η διεύθυνση Ip του pc που έχουμε . Οι περισσότεροι χρήστες έχουμε δυναμικές ip address , όταν όμως θέλουμε το Pc μας να έχει μία “στατική” διεύθυνση (πχ γιατί λειτουργεί ως διακομιστής)  πρέπει να ζητήσουμε και να έχουμε μία σταθερή ip από το παροχέα internet και η οποία κοστίζει περισσότερο από μία κλασσική δυναμική Ip .


Αφήστε μια απάντηση