Μενού

Java

Ένα πρόγραμμα που έχει γραφεί σε Java μπορεί να παίξει σε υπολογιστές κάθε τύπου ακόμα και αν έχουν διαφορετικά λειτουργικά συστήματα . Μια ηλεκτρονική γλώσσα προγραμματισμού, που αναπτύχθηκε από τη Sun Microsystemsκαι επιτρέπει σε μικρές εφαρμογές, που ονομάζονται applets, να φορτώνονται όταν αυτό είναι αναγκαίο. Γλώσσα προγραμματισμού εστιασμένη στα δίκτυα. Eίναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα από των κώδικα των ιστοσελίδων .

Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr