Μενού

LEASED LINE

Είναι μια τηλεπικοινωνιακή γραμμή, η οποία
μισθώνεται από τον πελάτη για ιδιωτική ή εταιρική χρήση και αποσκοπεί στη
σύνδεση δύο απομακρυσμένων γεωγραφικά σημείων (συνήθως εταιρειών) .


Αφήστε μια απάντηση