Μενού

MODEM

Συντομογραφία του MO-dulator / DEModulator (διαμορφωτής / αποδιαμορφωτής). Το μόντεμ (όπως ονομάζεται πλέον και στα Ελληνικά) επιτρέπει στον υπολογιστή να επικοινωνήσει μέσω τηλεφωνικών γραμμών με άλλους υπολογιστές. Μπορείτε να προμηθευτείτε μόντεμ δύο τύπων: εσωτερικό ή εξωτερικό. Ένα εσωτερικό μόντεμ δίνεται σε κάρτα που μπορείτε να συνδέσετε μέσα σε μια κενή θέση στον υπολογιστή σας. Κατόπιν μπορείτε να συνδέσετε την τηλεφωνική γραμμή απευθείας στο μόντεμ. Ένα εξωτερικό μόντεμ βρίσκεται έξω από τον υπολογιστή. Περιέχει τρία καλώδια. Ένα καλώδιο συνδέεται στην παροχή ρεύματος, ένα σειριακό καλώδιο συνδέει το μόντεμ με την σειριακή πύλη στο πίσω μέρος του υπολογιστή και ένα τρίτο καλώδιο συνδέει το μόντεμ με μια πρίζα τηλεφώνου .
Εκτός από τα εσωτερικά και εξωτερικά modem υπάρχει η διάκριση σε Modem συμβατά για απλές συνδέσεις , συνδέσεις isdn και adsl .


Αφήστε μια απάντηση