Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Λεξικό του internet (Σελίδα 3)

Λεξικό του internet

Λεξικό όρων και εννοιών που χρησιμοποιούνται στο internet και γενικά στην Πληροφορική . Setup στην e-γνώση .

Favorites

Favorites είναι ένας φάκελος στον φυλλομετρητή (browser πχ ο internet explorer) μας όπου τοποθετούνται όλα τα site που επισκεπτόμαστε συχνά και θέλουμε να τα βρίσκουμε εύκολα και γρήγορα . Τα Favorites τα λέμε και «αγαπημένα» .

Συνέχεια »

WWW (World Wide Web)

Χαρακτηρισμός του γραφικού περιβάλλοντος που πλέον διέπει το Internet. Χάρη στις δυνατότητες multimedia που προσφέρει, το Web συνέβαλλε σημαντικά στην ραγδαία εξάπλωση του Internet. Αποτελεί ωστόσο μόνο μία από τις πολλές δυνατότητες επικοινωνίας που διαθέτει το Internet. Στην Ελλάδα λέγεται …

Συνέχεια »

Alt Text (Alternative Text)

Το περιγραφικό κείμενο το οποίο εμφανίζεται όταν μετακινούμε το mouse pointer πάνω από κάποια εικόνα ή μία διαφήμιση στο Web. π.χ. Alt Text είναι η περιγραφή “Click Here” που συνήθως εμφανίζεται όταν μετακινείται το mouse επάνω από ένα Banner. Το …

Συνέχεια »

Html (Hyper Text Markup Language)

Γλώσσα δημιουργίας σελίδων WEB .Συγκεκριμένος τύπος ηλεκτρονικής γλώσσας, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ιστοσελίδων, στις οποίες ενσωματώνει hypertext (Έτσι ονομάζεται το κείμενο, που με ένα απλό «κλικ» μπορεί να συνδεθεί με κάποια(-ες) άλλη(-ες) πηγές (links))

Συνέχεια »

Animated GIF

Ειδική διάταξη εικόνων οι οποίες τοποθετούμενες διαδοχικά υπό μορφή δακτυλικού σινεμά δίνουν την ψευδαίσθηση της κίνησης (animation). Τα κινούμενα banners και buttons τις περισσότερες φορές έχουν αυτή την μορφή αρχείου (.gif)

Συνέχεια »

HTTP (http – Hyper text Transport Protocol)

Το σύστημα που χρησιμοποιεί ένας browser για να ζητήσει και ένας server για να αποδώσει αρχεία HTML στον web. Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου. Μέσω αυτού, βλέπουμε τις σελίδες γραφικών του WWW (το συναντάμε στην αρχή μίας url δ/νσης πχ https://www.asxetos.gr/ )

Συνέχεια »

Anonymous FTP

Πρόγραμμα που επιτρέπει το “κατέβασμα” προγραμμάτων από ftp Servers. Ο χρήστης συνδέεται ανώνυμα ή με τον κωδικό πρόσβασης “guest” και κατεβάζει σειρά προγραμμάτων στον υπολογιστή του. Πρωτόκολλο άμεσης επικοινωνίας με διακομιστή που δέχεται και μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις.

Συνέχεια »

Spam

Το spam είναι οποιοδήποτε μήνυμα ή δημοσίευση, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του, που αποστέλλεται σε πολλούς παραλήπτες χωρίς αυτοί να το έχουν ζητήσει. Μπορεί επίσης να είναι πολλές δημοσιεύσεις του ίδιου μηνύματος σε ομάδες συζήτησης ή σε διακομιστές λίστας που …

Συνέχεια »

ISDN

Το ISDN (Integrated Services Digital Network), Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών, αποτελεί την εξέλιξη του Δημόσιου Τηλεφωνικού Δικτύου (PSTN – Public Switched Telephone Network) και παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης, με τη χρήση μιας μόνο τηλεφωνικής σύνδεσης, τεσσάρων μορφών επικοινωνίας: φωνής, εικόνας, …

Συνέχεια »

NETMOD

Είναι μια συσκευή, γνωστή ως “Συσκευή Τερματικής Διάταξης Δικτύου” (Network Termination/NT) η οποία είναι απαραίτητη για τη σύνδεση της γραμμής ISDN στο Δίκτυο του ΟΤΕ. Το netMod υποστηρίζει και την 64 Kbps και την 128 Kbps γραμμή.

Συνέχεια »

ΕΠΑΚ

Ο Ενιαίος Πανελλαδικός Αριθμός Κλήσης δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Internet με κλήση του ίδιου αριθμού από οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας, να συνδέονται στο Διαδίκτυο. Είναι ένας ειδικός ευκολομνημόνευτος αριθμός, που χορηγείται στους παρόχους υπηρεσιών Internet …

Συνέχεια »

HELLASCOM

To Hellascom είναι ένα Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο μεταβίβασης δεδομένων, ειδικά σχεδιασμένο βάσει διεθνών προδιαγραφών, το οποίο παρέχει σταθεροζευκτικά ψηφιακά κυκλώματα, για 24ωρη χρήση, με ταχύτητες από 2,4 Kbit/s έως 2 Mbps.Το Hellascom συγκροτείται από τις μονάδες Τερματισμού Δικτύου, τους Κόμβους Πρόσβασης …

Συνέχεια »

LEASED LINE

Είναι μια τηλεπικοινωνιακή γραμμή, η οποία μισθώνεται από τον πελάτη για ιδιωτική ή εταιρική χρήση και αποσκοπεί στη σύνδεση δύο απομακρυσμένων γεωγραφικά σημείων (συνήθως εταιρειών) .

Συνέχεια »

LAN (Local Area Network = Δίκτυο Τοπικής Περιοχής (ΔΤΠ))

Τα ΔΤΠ ή LAN είναι μια τοπική κοινότητα υπολογιστών συνδεδεμένων μέσω καλωδίων υψηλής απόδοσης. Τα ΔΤΠ ποικίλλουν σε μέγεθος, αλλά περιορίζονται πάντα σε μια γεωγραφική περιοχή, π.χ., σε ένα γραφείο ή μια εταιρία. Αυτό τα διακρίνει από τα ΔΕΠ (WAN, …

Συνέχεια »
banner
asxetos.gr