Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Λεξικό του internet (Σελίδα 6)

Λεξικό του internet

Λεξικό όρων και εννοιών που χρησιμοποιούνται στο internet και γενικά στην Πληροφορική . Setup στην e-γνώση .

Acrobat και PDF Αρχεία

Πρότυπο προγράμματος και όνομα προϊόντος της επιχείρησης Adobe το οποίο επιτρέπει την έκδοση και εμφάνιση εγγράφων σε κάθε λειτουργικό σύστημα και υπολογιστή. Το PDF (Portable Document Format), είναι ένας τύπος αρχείου γραφικών ανεξάρτητα από πλατφόρμα που διαθέτει καλά επίπεδα συμπίεσης …

Συνέχεια »

Cookie – s

Ένα μικρό αρχείο (συνήθως με την μορφή .txt) το οποίο στέλνεται από ένα Web Site προς τους επισκέπτες του και αποθηκεύεται στο σκληρό τους δίσκο. Η αποστολή του Cookie γίνεται, ώστε να υπάρχει ένα σημείο επαφής, για να αναγνωριστεί ο …

Συνέχεια »

Acronyms (Internet Acronyms Dictionary)

Συντομογραφίες συνηθισμένων όρων που χρησιμοποιούνται συχνά. Οι σημαντικότερες συντομογραφίες είναι : ΑSΑP (Αs sοon αs pοssible) = όσο το δυνατόν συντομότερα, BΤW (Βy the wαy) = παρεμπιπτόντως, CU (See yοu) = στο επανειδείν, CUL (See yοu later) = Θα σε …

Συνέχεια »

Active X

Πρόγραμμα (τεχνολογία) της επιχείρησης Microsoft που επιτρέπει δυναμικές χρήσεις δεδομένων αλλά και εμφανίσεις ειδικών τεχνολογιών ή εφέ στο Web, ικανό να ανταγωνιστεί τις τεχνολογίες Shockwave και Java. Εδώ .. πρέπει να προσέχετε όταν η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιείται για κακόβουλες ενέργειες …

Συνέχεια »

Ad Click

Το πάτημα (click) με το mouse σε μία διαφήμιση στο Web (π.χ. ένα διαφημιστικό banner ή button ή σε μία διαφημιστική καταχώρηση με την απλή μορφή του Link που γνωρίζετε) η οποία οδηγεί σε τρίτο Web Site, συνήθως του διαφημιζόμενου. …

Συνέχεια »

Ad Click Rate (ή Click Through Rate)

Το ίδιο με τον όρο Click Through Rate . Αναλογία μεταξύ των εμφανίσεων (Ad Impressions) μίας online διαφήμισης και των πατημάτων (Ad Clicks) που έγιναν σε αυτήν από τους χρήστες. Το Click Through Rate δηλώνει ποσοστό των χρηστών που πάτησαν …

Συνέχεια »