Μενού

Signature

Κείμενο υπογραφή στο τέλος ενός e-mail που μπορεί να περιέχει στοιχεία του αποστολέα, όπως όνομα, διεύθυνση κ.α. Επίσης  Digital Signature: Μία ψηφιακή ή ηλεκτρονική υπογραφή μέσω του Internet που αποτρέπει την παραποίηση εγγράφων. Χορηγείται από κάποιον φορέα εμπιστοσύνης (Trust Center) στον οποίο γίνεται και η πιστοποίηση από οποιονδήποτε αιτούντα. Χρησιμοποιείται κυρίως σε αλληλογραφία με e-mail.


Αφήστε μια απάντηση