Μενού

Spam

Το spam είναι οποιοδήποτε μήνυμα ή δημοσίευση, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του, που αποστέλλεται σε πολλούς παραλήπτες χωρίς αυτοί να το έχουν ζητήσει. Μπορεί επίσης να είναι πολλές δημοσιεύσεις του ίδιου μηνύματος σε ομάδες συζήτησης ή σε διακομιστές λίστας που δεν έχουν σχέση με το θέμα του μηνύματος. Αλλοι συνήθεις όροι στο Internet είναι η Αυτόκλητα Εμπορικά Email (Unsolicited Commercial Email – UCE) και η Αυτόκλητη Ενοχλητική Αλληλογραφία (Unsolicited Bulk Email – UBE), οι οποίες είναι μορφές email όμοιες με το spam.


Αφήστε μια απάντηση