Μενού

Streaming

Ταυτόχρονη μετάδοση ροής δεδομένων, π.χ. για video ή ήχο. Η αναπαραγωγή ήχου και εικόνας σε “πραγματικό χρόνο” κατά την διάρκεια μεταφοράς τους από το διαδίκτυο. Απαιτεί μεγάλο διαθέσιμο bandwidth (Η ποσότητα των δεδομένων που μπορούν να μεταφερθούν κάθε φορά από τις τηλεπικοινωνιακές αρτηρίες – συνδέσεις internet) . Τεχνική για την αναπαραγωγή multimedia αρχείων. Κατά τη διαδικασία αυτή δεν χρειάζεται να είναι διαθέσιμο όλο το αρχείο ώστε να ξεκινήσει το παίξιμό του, μπορούμε δηλαδή να κατεβάζουμε ένα αρχείο βίντεο, να βλέπουμε την αρχή του και την ίδια στιγμή να κατεβαίνει ακόμα το τελευταίο μέρους του .


Αφήστε μια απάντηση