Μενού

UPS (uninterruptible power supply)

Τα UPS είναι συσκευές που αναλαμβάνουν να τροφοδοτήσουν τον υπολογιστή μας με απόλυτα σταθερή τάση είτε υπάρχει ρεύμα στο δίκτυο είτε όχι. Οι συσκευές αυτές διαθέτουν διάφορα φίλτρα σταθεροποίησης της τάσης και το ρεύμα που προσφέρουν είναι απολύτως σταθερό και συνεπώς μας προστατεύουν από οποιαδήποτε διακύμανση του δικτύου του ρεύματος. Επίσης διαθέτουν μπαταρίες οι οποίες μπορούν να τροφοδοτήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα τον υπολογιστή μας με ρεύμα ακόμα και αν δεν υπάρχει ρεύμα στο δίκτυο.
Υπάρχουν τρία πρότυπα σχεδίασης Ups : 1. Stand-Bay  2. Line Interactive και 3. On-Line που είναι και το καλύτερο πρότυπο σχεδίασης .


Αφήστε μια απάντηση