Μενού

Αλλαντικά νωπά

Τα νωπά αλλαντικά, μπορούν να διατηρηθούν στην ψύξη από 2 έως 3 ημέρες, ενώ στην κατάψυξη, δεν ενδείκνυται η διατήρηση τους.


Αφήστε μια απάντηση