Μενού

ΜΑΓΕΙΡΙΤΣΑ

Για μαγειρικά παρασκευάσματα από εντόσθια ( κοκορέτσι , μαγειρίτσα ) κατάλληλα είναι τα έντερα και η συκωταριά ( εκτός της σπλήνας και του ειλεού ) όλων των κατηγοριών των σφαγίων των αιγοπροβατοειδών ανεξαρτήτως ηλικίας .


Αφήστε μια απάντηση