Μενού

ΟΒΕΛΙΑΣ

Για τον οβελία κατάλληλα είναι ολόκληρα τα σφάγια με το κεφάλι και το επίπλου (μπόλια ) , ηλικίας κάτω των 12 μηνών ( σφάγια που φέρουν σφραγίδα κατηγορίας “αμνός γάλακτος ” ή “αμνός ” ή “ερίφιον γάλακτος ” ή “ερίφιον ” .


Αφήστε μια απάντηση