Μενού

Βούτυρο και διατήρηση

Το βούτυρο μπορούμε να το διατηρήσουμε στο ψυγείο 1 με 2 μήνες μετά το
άνοιγμα της συσκευασίας. Πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο καλά κλεισμένο στη
συσκευασία του και δεν πρέπει να μένει πολύ ώρα σε θερμοκρασία δωματίου.


Αφήστε μια απάντηση