Μενού

ΑΔΟΚΙΜΟΣ

Αυτός που δεν υφίσταται δοκιμή , o άσημος , ο μη δοκιμασμένος και γενικά παραδεκτός .


Αφήστε μια απάντηση