Μενού

ΑΕΡΟΛΙΘΟΣ

Αερόλιθος: Μετεωρίτης που αποτελείται από πετρώδη ύλη .


Αφήστε μια απάντηση