Μενού

ΑΓΑΝ

Σημαίνει : Υπερβολικά, υπέρμετρα , πάρα πολύ , βλέπε και “μηδέν άγαν” = τα πάντα με μέτρο


Αφήστε μια απάντηση