Μενού

ΑΚΑΛΑΪΣΤΟΣ

Ακαλάιστος : αυτός που δεν έχει κασσιτερωθεί , δεν έχει γανωθεί .


Αφήστε μια απάντηση