Μενού

ΑΚΛΙΝΗΣ

Ακλινής : αυτός που δεν παρουσιάζει κλίση . Στην γεωλογία είναι το σημείο της γης στο οποίο η μαγνητική βελόνα δεν αποκλίνει.


Αφήστε μια απάντηση