Μενού

ΑΣΒΟΛΗ

Ασβόλη : η μαύρη σκόνη από καπνό φωτιάς ,που επικάθεται στην καπνοδόχο , τους τοίχους , τα μαγειρικά σκεύη .


Αφήστε μια απάντηση