Μενού

ΑΣΥΜΒΑΤΟΣ

Ασύμβατος : αυτός που δεν μπορεί να υπάρξει παράλληλα με κάποιον άλλο , που δεν μπορεί να συνυπάρξει .


Αφήστε μια απάντηση