Μενού

ΑΤΟΠΟΣ

Ατοπος : αυτός που είναι αντίθετος προς τη λογική ή τους κοινωνικούς αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς .


Αφήστε μια απάντηση