Μενού

ΑΥΘΥΠΕΡΒΑΣΗ

Αυθυπέρβαση: το να υπερβαίνει κανείς τον όδιο του τον εαυτό . Κυρίως να ξεπερνά τις αδυναμίες του .


Αφήστε μια απάντηση