Μενού

Διδακτισμός

Διδακτισμός : η τάση κάποιου να θέλει να διδάξει, να δίνει διδάγματα.


Αφήστε μια απάντηση