Μενού

Διδαχή

Διδαχή : η διδασκαλία, η προτροπή, που αποβλέπει στη νουθεσία.


Αφήστε μια απάντηση