Μενού

Δικαιοδόχος

Δικαιοδόχος : αυτός στον οποίο μεταβιβάζονται τα δικαιώματα άλλου.


Αφήστε μια απάντηση