Μενού

Διόρυξη

Διόρυξη : η εσκαφή, η διάνοιξη τάφρου, η κατασκευή διώρυγας.


Αφήστε μια απάντηση