Μενού

Εδαφικότητα

Εδαφικότητα : το δικαίωμα κράτους να τιμωρεί τους αλλοδαπούς που διαπράττουν
έγκλημα στο έδαφος του.

Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr