Μενού

Εικονοκλαστικός

Εικονοκλαστικός : ο εικονομαχικός, αυτός που σχετίζεται με την εικονομαχία.


Αφήστε μια απάντηση