Μενού

Εικοτολογία

Εικοτολογία : η αυθαίρετη διατύπωση εκδοχών και συμπερασμάτων, η διερεύνηση μέσω
υποθέσεων και η συζήτηση χωρίς αποδείξεις.

Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr