Μενού

Ειρημένος

Ειρημένος : αυτός που έχει λεχθεί.


Αφήστε μια απάντηση